210 câu trắc nghiệm Hình học không gian cực hay có lời giải (P4)

  • 4729 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F' có cạnh đáy bằng a. Các mặt bên là hình chữ nhật có diện tích bằng 3a2. Thể tích của hình trụ ngoại tiếp khối lăng trụ là

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có mặt bên là hình chữ nhật có diện tích bằng 3a2

chiều cao của lăng trụ là 3a2a=3a.

Có diện tích đáy hình trụ bằng S=πa2 

Vậy V=3a.πa2=3πa2.


Câu 5:

Một hình nón có bán kính đáy là R, góc giữa đường cao và một đường sinh là β. Biết rằng đường chéo thiết diện qua trục hình trụ thì song song với đường sinh hình nón. Thể tích của khối trụ nội tiếp hình nón bằng.

Xem đáp án

Đáp án C

I là tâm đường tròn đáy, bán kinh đáy của hình nón là R, bán kinh đáy hình trụ là r

Vtru=htru.Sday

SI=R.cotβ

r=R3

htruSI=2R3Rhtru=23SI=23R.cotβ

Vtru=23cotβ.π.r2=2πR327tanβ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận