Câu hỏi:

23/12/2019 1,020

Cho S.ABCDE là hình chóp đều, O là tâm đáy ABCDE khi đó khẳng định nào sau đây là sai

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA =OB= OC. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

Xem đáp án » 22/12/2019 98,639

Câu 2:

Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Kẻ OH vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại H. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 23/12/2019 94,694

Câu 3:

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Cắt tứ diện bởi mặt phẳng (GCD) được thiết diện có diện tích là

 

Xem đáp án » 23/12/2019 20,254

Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án » 23/12/2019 14,598

Câu 5:

Cho tứ điện ABCD , gọi I, J, K lần lượt là trung điểm của AC, BC, BD Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là

Xem đáp án » 23/12/2019 12,218

Câu 6:

Tổng diện tích các mặt của một khối lập phương là 54cm2 Tính thể tích của khối lập phương đó

Xem đáp án » 23/12/2019 3,960

Câu 7:

Một khối đa diện lồi với các mặt là tam giác thì

Xem đáp án » 23/12/2019 3,635

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK