20 câu hỏi Trắc nghiệm Giao tử và thụ tinh có đáp án

  • 1317 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Giao tử là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trong quá trình tạo giao tử ở động vật, hoạt động của các tế bào mầm là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nội dung nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận