20 đề thi thử thpt quốc gia môn GDCD cực hay có lời giải chi tiết (Đề 1)

  • 9215 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Công dân khi tham gia vào các quan hệ xã hội đều thực hiện cách xử sự phù hợp với quy định của pháp luật là nội dung khái niệm nào dưới đây? 

Xem đáp án

Đáp án C               


Câu 3:

Bồi thường thiệt hại về mặt vật chất khi có hành vi xâm hại tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân được áp dụng cho người có hành vi

Xem đáp án

Đáp án B                        


Câu 4:

Để đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật cần xử lí nghiêm minh những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân. Nhận định này thể hiện nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B                        


Câu 5:

So vi lao động nam, lao động nữ có quyền ưu đãi riêng trong

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận