25 câu hỏi Trắc nghiệm Môi trường - Sinh vật (đề 1) có đáp án

  • 2353 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 4:

Môi trường là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Các loại môi trường chủ yếu của sinh vật là:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận