30 câu hỏi Trắc nghiệm Quy luật phân li có đáp án

  • 1797 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Trong phương pháp nghiên cứu của Menđen không có nội dung nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Theo Menđen, mỗi tính trạng của cơ thể do

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận