Bài tập Sự điện li có lời giải chi tiết(p3)

  • 8906 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M vào V lit dung dịch Ba(OH)2 0,25 M. Sau phản ứng thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của V là

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận