Bộ đề thi môn GDCD THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 7)

  • 2761 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

Xem đáp án

Đáp án C

- Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là sản xuất của cải vật chất


Câu 2:

Quy luật giá trị tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa bởi yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

-  Quy luật giá trị tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa bởi yếu tố kích thích lực lượng sản xuất phát triển


Câu 3:

Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là nội dung yêu cầu đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án D

- Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là nội dung yêu cầu đặc trưng tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật


Câu 4:

Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

Xem đáp án

Đáp án B

-  Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thi hành pháp luật


Câu 5:

Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, chịu trách nhiệm pháp lý theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm

Xem đáp án

Đáp án C

- Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, chịu trách nhiệm pháp lý theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm dân sự


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận