Bộ đề thi môn GDCD THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 1)

  • 28670 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Hình thức thực hiện nào dưới đây mà chủ thể có quyền lựa chọn làm hoặc không làm?

Xem đáp án

Đáp án A

Sử dụng pháp luật


Câu 3:

Để bán mảnh đất tài sản chung của hai vợ chồng, anh A cần

Xem đáp án

Đáp án B

Thỏa thuận với vợ


Câu 4:

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị

Xem đáp án

Đáp án A

Thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng


Câu 5:

Pháp luật được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, trong tất cả mọi lĩnh vực là đặc trưng nào của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án D

Tính quy phạm phổ biến


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 tháng trước

Thủy Phan

B

1 tháng trước

Bùi Văn Dương

5 🌟
T

1 tháng trước

Trâm Ngọc

1 tháng trước

Đỗ Nguyên Thịnh

C

1 tháng trước

Công Hậuu

P

1 tháng trước

Phạm Ngọc Phương Quyên

K

1 tháng trước

Ksor H Ơn

T

1 tháng trước

Trần Thư

Bình luận


Bình luận