Bộ đề thi môn GDCD THPT Quốc gia năm 2022 có lời giải (Đề 8)

  • 2814 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò nào sau đây đến mọi hoạt động của xã hội?

Xem đáp án

Đáp án B

- Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò quyết định đến mọi hoạt động của xã hội


Câu 2:

Quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

-  Quy luật kinh tế cơ bản nhất của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật giá trị


Câu 3:

Đặc trưng nào của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội?

Xem đáp án

Đáp án C

- Đặc trưng tính quy phạm phổ biến của pháp luật là quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người trong đời sống xã hội


Câu 4:

Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

Xem đáp án

Đáp án A

-  Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức tuân thủ pháp luật


Câu 5:

Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, chịu trách nhiệm pháp lý theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm

Xem đáp án

Đáp án C

- Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, chịu trách nhiệm pháp lý theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm dân sự


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận