Cách tính Vận tốc trung bình cực hay

  • 2383 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 2:

Một xe ô tô chuyển động từ A về B sau đó lại di chuyển từ B đến A. Ban đầu khi đi từ A về B vận tốc của xe là v1 = 40km/h, khi đi từ B đến A vận tốc của xe là v2 = 60km/h. Vận tốc trung bình của xe trên cả lộ trình là:

Xem đáp án

Đáp án A

- Gọi S là độ dài quãng đường AB ⇒ Tổng đoạn đường ô tô đã đi là 2.S

- Gọi v là vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB, t là tổng thời gian ô tô đã đi trong cả quá trình.

- Thời gian đi từ A về B là: Cách tính Vận tốc trung bình cực hay

- Mặt khác, theo bài ra ta có:

Cách tính Vận tốc trung bình cực hay

- Từ (1) và (2) ta có:

Cách tính Vận tốc trung bình cực hay


Câu 3:

Trường THCS Lê Quý Đôn đi ô tô từ Nam Định đến một xã miền núi để làm từ thiện. Trong 1 giờ đầu tiên ô tô đi với vận tốc 50km/h. Trong 2 giờ tiếp theo ô tô đi vận tốc với 40km/h. 3 giờ cuối ô tô đi với vận tốc 20km/h. Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là:

Xem đáp án

Đáp án A

- Tổng thời gian ô tô đã đi là:

   1 + 2 + 3 = 6 (giờ)

- Trong 1 giờ đầu tiên ô tô đi được:

   1.50 = 50 (km)

- Trong 2 giờ tiếp theo ô tô đi được:

   2.40 = 80 (km)

- 3 giờ cuối ô tô đi được:

   3.20 = 60 (km)

- Tổng quãng đường ô tô đã đi là:

   50 + 80 + 60 = 190 (km)

- Vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là:

   190 : 6 = 31,7 (km/h)


Câu 4:

Một xe khách đi từ bến xe lên thành phố. Nửa thời gian đầu vận tốc của xe là v1 = 60km/h, nửa thời gian sau vận tốc của xe là v2 = 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường là:

Xem đáp án

Đáp án B

- Gọi t là tổng thời gian xe chuyển động từ bến xe đến thành phố, v là vận tốc trung bình của xe, S là chiều dài đoạn đường từ bến xe đến thành phố.

- Độ dài quãng đường xe đã đi là: S = v.t (1)

- Theo bài ta có:

Cách tính Vận tốc trung bình cực hay

- Từ (1) và (2):

v.t=50tv=50km/h


Câu 5:

Cho một xe ô tô chạy trên một quãng đường trong 5 giờ. Biết 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 50km/h và 3 giờ sau xe chạy với tốc độ trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động là:

Xem đáp án

Đáp án B

- Mà quãng đường ô tô đi trong 2 giờ đầu là:

   2.50 = 100 (km)

- Quãng đường ô tô đi trong 3 giờ sau là:

   3.40 = 120 (km)

- Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động là:

   (100 + 120) : (2 + 3) = 44 (km/h)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Võ Đăng Khoa
08:48 - 07/10/2021

Bài 1: Một người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre. Trong nửa thời gian đầu, người đó đi với vận tốc trung bình 60 km/h. Trong thời gian còn lại, nửa thời gian đầu, người đó đi với vận tốc trung bình 40 km/h. Và thời gian đi còn lại với vận tốc trung bình 30 km/h.

Biết thời gian đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bên Tre là 2 giờ.

Tính quãng đường mà người đó đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre.