Đề thi giữa kì 1 Sinh học 7 có đáp án (Đề 1)

  • 3473 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đại diện nào trong hình dưới đây không thuộc ngành Giun đốt?

Đề kiểm tra Sinh học 7 có đáp án

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Loài sâu bọ nào dưới đây thường sống ở những nơi thiếu ánh sáng?

Đề kiểm tra Sinh học 7 có đáp án

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Khi nói về động vật Thân mềm, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Động vật nguyên sinh là những động vật

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Hô hấp của giun đất được thực hiện qua

Xem đáp án

Chọn A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hồng Thịnh

Bình luận


Bình luận