Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 có đáp án (Đề 1)

  • 4542 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thế giới động vật đa dạng, phong phú

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Động vật phân bố ở khắp các môi trường do:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Vùng nào sau đây có động vật đa dạng và phong phú nhất?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở thực vật và động vật?

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mạnh Tuân
19:11 - 05/01/2022

uh

Bùi Trương Thanh Thoại
15:13 - 09/01/2022

tệ

Bùi Trương Thanh Thoại
15:15 - 09/01/2022

câu 10 ảnh đâu??????????

BLACKCHICKEN NOEL
20:23 - 15/02/2022

hahaha câu 10 đoán đại cũng đúng >XD

BLACKCHICKEN NOEL
20:21 - 15/02/2022

haha câu 10 đoán đại cũng đúng >XD