Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 7 học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3563 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Tony Max

v

1 năm trước

vy lê

kkkkkkkkkkkk

Bình luận


Bình luận