Đề kiểm tra 15 phút Vật Lý 8 - Chương 2 (đề 1)

  • 1036 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính chất nào sau đây không phải là nguyên tử, phân tử?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trong các câu viết về nhiệt năng sau đây, câu nào không đúng?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra ở chất nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu xảy ra ở chất nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:

Xem đáp án

Đáp án C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận