Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 5: (có đáp án) Sự cân bằng lực – Quán tính (phần 2)

  • 2513 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hai lực cân bẳng là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau


Câu 3:

Thế nào là hai lực cân bằng?

Xem đáp án

Đáp án A

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau


Câu 4:

Câu nào sau đây không đúng khi nói về các lực cân bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên một vật, có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.


Câu 5:

Chuyển động theo quán tính là: 

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: Dưới tác dụng của các lực cân bằng một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này được gọi là chuyển động theo quán tính.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lưu Nhiệm
16:06 - 11/11/2021

đề rất hay :v

Nguyễn Khoa Diệu Linh
20:45 - 25/11/2021

mềnh đúng có 13 câu

Thịnh Lê Đỗ Phước
08:44 - 16/08/2022

Đề hay , sẽ luyện tập thêm hàng ngày