Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 8 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 6735 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chuyển động cơ học là sự thay đổi

Xem đáp án

C

Theo định nghĩa: Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc.


Câu 2:

Theo dương lịch, một ngày được tính là thời gian chuyển động của Trái Đất quay một vòng quanh vật làm mốc là

Xem đáp án

A

Theo dương lịch, một ngày được tính là thời gian chuyển động của Trái Đất quay một vòng quanh vật làm mốc là trục Trái Đất.


Câu 3:

Dụng cụ để xác định sự nhanh chậm của chuyển động của một vật gọi là

Xem đáp án

C

Tốc kế là dụng cụ để xác định tốc độ tức là sự nhanh chậm của chuyển động của một vật.


Câu 4:

Thành tích của một học sinh trong giải điền kinh ở nội dung chạy cự li 1000m với thời gian là 2 phút 5 giây. Vận tốc trung bình của học sinh đó là

Xem đáp án

B

Ta có 2 phút 5 giây = 125 giây.

Vận tốc trung bình của học sinh đó là: v = s/t = 1000/125 = 8 (m/s).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

1 năm trước

Bình Trịnh

Bình luận


Bình luận

Hiệp Lê Minh
15:16 - 09/10/2021

hay

Hiệp Lê Minh
15:16 - 09/10/2021

hay

Hiệp Lê Minh
15:16 - 09/10/2021

hay

Hiệp Lê Minh
15:16 - 09/10/2021

hay

Hiệp Lê Minh
15:16 - 09/10/2021

hay