Đề kiểm tra Giữa kì 2 Vật lí 8 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 6142 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thả một cục đường vào cốc nước rồi khuấy lên. Đường tan và nước có vị ngọt. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Thả một cục đường vào cốc nước rồi khuấy lên. Đường tan và nước có vị ngọt. Đó là vì khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước.

Câu 2:

Nhiệt năng của một vật

Xem đáp án
Đáp án đúng là: C
Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng truyền nhiệt và thực hiện công.

Câu 3:

Nhiệt lượng là

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 4:

Đơn vị của công suất là:

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
Đơn vị của công suất là W.
1 W = 1J/s

Câu 5:

Cách làm nào dưới đây có thể thay đổi nhiệt năng của vật bằng thực hiện công?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: B
A, C, D – thay đổi nhiệt năng của vật bằng hình thức truyền nhiệt.
B – thay đổi nhiệt năng của vật bằng cách thực hiện công.

Bài thi liên quan:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 năm trước

PHONG THU

tạm

Bình luận


Bình luận

Hsjs Ưejs
21:09 - 22/03/2023

B

Hsjs Ưejs
20:58 - 22/03/2023

Câu 3 B