Đề thi Sinh học lớp 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • 3638 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

A. Trắc nghiệm

Sơ đồ nào dưới đây minh họa đúng con đường truyền năng lượng ánh sáng giữa các sắc tố quang hợp?

Xem đáp án

Chọn c. Carôtennôit → diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a ở trung tâm phản ứng


Câu 2:

Loại cây nào dưới đây là đại diện của thực vật CAM?

Xem đáp án

Chọn b. Thanh long 


Câu 3:

Vi khuẩn sống trong nốt sần của rễ cây họ Đậu có chứa một enzim đặc biệt, giúp cho sự cộng sinh của chúng với cây trồng này, đó là

Xem đáp án

Chọn b. nitrôgenaza. (enzim này giúp phá vỡ ba liên kết cộng hóa trị bền vững trong nitơ phân tử để nitơ liên kết với hiđrô tạo thành amoniac)


Câu 4:

Trong đất, vi khuẩn nitrat hóa có vai trò gì?

Xem đáp án

Chọn d. Chuyển hóa amôni thành nitrat


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận