Đề thi Toán lớp 6 Giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 3919 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số liền trước 49 là:

Xem đáp án

Số liền trước của 49 là 48.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Trong các số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố?

Xem đáp án

Trong 4 đáp án chỉ có số 2 là chia hết cho 1 và chính nó. Nên 2 là số nguyên tố.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Trong hình vuông, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc bằng nhau (4 góc vuông). Theo tính chất, hai đường chéo hình vuông bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Cho các số tự nhiên a, m, n khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Khẳng định đúng là am.an = am + n .

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Cho hình lục giác đều như hình vẽ, số hình tam giác đều có các đỉnh là 3 trong 7 điểm A, B, C, D, E, F, O là

Xem đáp án

Số tam giác đều là: 8 hình

Đó là: AOB, BOC, COD, DOE, EOF, FOA, ACE, BDF.

Chọn đáp án B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Võ Thiện Nhân

Bình luận


Bình luận

Ngoc Hung
21:29 - 18/07/2022

hay