Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

5 tháng trước

hoa ly hoa ly

4 tháng trước

Trần Thị Mỹ Yến

V

3 tuần trước

Vũ phương thảo

Tốt

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Nhanh
10:44 - 06/12/2021

5/7 tử số 5 mẫu số 7

nguyễn thị thu thảo
20:29 - 30/12/2021

năm phần bảy 5 là tử số 7 là mẫu số