Kĩ năng viết lớp 6 unit 3

  • 966 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Rearrange the words to make a complete sentence. Sắp xếp các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh

Xem đáp án

Cụm danh từ: adj + n, trình tự tính từ trước danh từ: kích cỡ trước màu sắc

=> short dark hair (mái tóc màu tối ngắn)

Cấu trúc phủ

Đáp án: They don’t have short dark hair

Tạm dịch: Họ không có mái tóc ngắn màu tối


Câu 2:

Rearrange the words to make a complete sentence. Sắp xếp lại các từ sau để tạo thành một câu hoàn chỉnh

Xem đáp án

- Sau tính từ sở hữu (her) là một danh từ (hair).

- Sau từ chỉ mức độ very (rất) là tính từ,

Liên từ and (và) nối 2 từ cùng loại từ với nhau

Đáp án: Her hair is very long and curly

Tạm dịch: Tóc cô ấy rất dài và xoăn.


Câu 3:

Rearrange the words to make a complete sentence. Kéo thả các chữ cái để tạo thành một câu hoàn chỉnh

Xem đáp án

Cụm danh từ: adj + n,

- Trình tự tính từ trước danh từ: kích cỡ trước đặc diểm

=> long straight hair (tóc dài thẳng)

Đáp án: I have long straight hair

Tạm dịch: Tôi có mái tóc dài thẳng


Câu 4:

Rearrange the words to make a complete sentence.

Xem đáp án

Cấu trúc thì hiện tại đơn thể phủ định với chủ ngữ số ít: S+doesn’t+ V_infi

Cụm danh từ: big eyes (đôi mắt to)

Đáp án: She doesn’t have big eyes

Tạm dịch: Cô ấy không có mắt to


Câu 5:

Rearrange the words to make a complete sentence.

Xem đáp án

Cụm danh từ: adj + n, trình tự tính từ trước danh từ: kích cỡ trước đặc diểm

=> short dark hair (mái tóc đen ngắn)

Đáp án: Selena Gomez has short dark hair

Tạm dịch: Selena Gomez có mái tóc đen ngắn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

0

1 năm trước

07. Chu Uyển chi

kĩ năng viết nhưng tôi ko viết được toàn có sẵn đáp án để mình đối lại

Bình luận


Bình luận