Trắc nghiệm Chuyển động cơ học có đáp án (Nhận biết)

  • 3183 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Chuyển động cơ học là: 

Xem đáp án

Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động).

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 2:

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì: 

Xem đáp án

Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, vì cùng một vật có thể được xem là chuyển động so với vật này nhưng lại được xem là đứng yên so với vật khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Dạng chuyển động của viên đạn được bắn ra từ khẩu súng AK là: 

Xem đáp án

Quỹ đạo của viên đạn được bắn ra từ khẩu súng AK là chuyển động cong

Dạng chuyển động của viên đạn được bắn ra từ khẩu súng AK là A. Chuyển động thẳng  B. Chuyển động cong  (ảnh 1)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Dạng chuyển động của đầu van xe đạp so với người đứng bên đường là: 

Xem đáp án

Chuyển động của đầu van xe đạp so với người đứng bên đường là chuyển động phức tạp trong đó có sự kết hợp của chuyển động thẳng và chuyển động cong.

Dạng chuyển động của đầu van xe đạp so với người đứng bên đường là A. Chuyển động thẳng  B. Chuyển động cong  (ảnh 1)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Dạng chuyển động của quả bom được thả từ máy bay ném bom B52 là: 

Xem đáp án

Dạng chuyển động của quả bom được thả ra từ máy bay ném bom B52 là chuyển động cong

Dạng chuyển động của quả bom được thả từ máy bay ném bom B52 là A. Chuyển động thẳng  B. Chuyển động cong  (ảnh 1)

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

s

2 năm trước

sally

nó khá hay và giúp ích được rất nhiều

Bình luận


Bình luận

Ng'ynh My
09:08 - 25/08/2021

giải thích kỉ cho câu 13 đc ko
cái xe nó đứng yên thì sao nó chuyển động

thao trịnh
20:28 - 04/05/2022

câu 13 mình thấy hơi sai ạ các vật mốc sau đây thì ô tô được cho là" đang chuyển động" thì phải là một ô too khác đang đâu trông bến chứ nhỉ