Trắc nghiệm Chuyển động cơ học có đáp án (Thông hiểu)

  • 3147 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về chuyển động cơ học: 

Xem đáp án

Sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác (vật mốc) gọi là chuyển động cơ học (gọi tắt là chuyển động).

Đáp án cần chọn là: C. 


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng về tính tương đối của chuyển động:

Xem đáp án

Chuyển động hay đứng yên có tính tương đối, vì cùng một vật có thể được xem là chuyển động so với vật này nhưng lại được xem là đứng yên so với vật khác.

Đáp án cần chọn là: B.


Câu 3:

Một chiếc xe buýt đang chạy từ trạm thu phí Thuỷ Phù lên Huế, nếu ta nói chiếc xe buýt đang đứng yên thì vật làm mốc là: 

Xem đáp án

Ta có: Một vật được coi là đứng yên khi vị trí của vật đó không thay đổi theo thời gian so với vật khác.

=> Chiếc xe buýt đứng yên so với người lái xe

=> nếu ta nói chiếc xe buýt đang đứng yên thì vật làm mốc là tài xế lái xe

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

 Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là: 

Xem đáp án

Người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động chứng tỏ người đó chọn toa tàu làm mốc.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một người đi xe đạp trên một đường thẳng. Trong các bộ phận sau đây hãy cho biết bộ phận nào của xe đạp chuyển động tròn và chuyển động tròn ấy so với mốc nào? 

Xem đáp án

Chuyển động của đầu van xe đạp so với trục xe khi xe chuyển động thẳng trên đường là chuyển động tròn.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ah Nhật
05:33 - 15/03/2022

dể mà mg ơi

Nguyễn Hải Yến Nhi
09:37 - 31/10/2022

ủa ngôi nhà chuyển động so với các ô tô cũng dug mừ