Trắc nghiệm Chuyển động đều - Chuyển động không đều có đáp án (Nhận biết)

  • 1841 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thả viên bi trên máng nghiêng và máng ngang như hình vẽ.

Thả viên bi trên máng nghiêng và máng ngang như hình vẽ. A. Viên bi chuyển động chậm dần từ A đến B  (ảnh 1)

Phát biểu nào dưới đây chính xác

Xem đáp án

A – sai vì: Viên bi chuyển động nhanh dần từ A đến B

B – sai vì: Viên bi chuyển động chậm dần từ C đến D

C - sai vì: Viên bị chuyển động nhanh dần từ A→B và chuyển động chậm dần từ B→C

D – đúng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là:

Xem đáp án

vtb=s1+s2+...+snt1+t2+...+tn

Trong đó s1,s2,...,sn và t1,t2,...,tn là những quãng đường và thời gian để đi hết quãng đường đó.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều 

Xem đáp án

A, C, D - chuyển động không đều

B - chuyển động đều

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều 

Xem đáp án

A - chuyển động đều

B, C, D - chuyển động không đều

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Phan Diễm Như
22:08 - 15/11/2021

cảm ơn nhiều

ANH TUÂN 7A PHAN
14:17 - 28/06/2022

good