Trắc nghiệm Công suất có đáp án (Thông hiểu)

  • 1823 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Máy thứ nhất sinh ra một công 300kJ trong vòng 1 phút. Máy thứ hai sinh ra một công 720kJ. Trong nửa giờ, máy nào có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Xem đáp án

Máy thứ nhất sinh ra một công 300kJ trong vòng 1 phút. Máy thứ hai sinh ra một công 720kJ (ảnh 1)


4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Tuyết Liên

T

2 năm trước

Trường Nguyễn Đức Hoàng

1 năm trước

Đinh

nhiều câu wé

Bình luận


Bình luận