Trắc nghiệm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có đáp án

  • 2808 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là văn bản viết theo phương thức nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình có nội dung gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Chi tiết nào nói về chiến tranh hạt nhân phi lí và tốn kém?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Tại sao văn bản lại được đặt tên Đấu tranh cho một thế giới hòa bình?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

ken kai

N

9 tháng trước

Nguyen Phương Anh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Dũng
19:44 - 27/12/2020

Sàm

Moon Taeil
23:05 - 08/11/2021

rất vui :))

Moon Taeil
23:02 - 08/11/2021

rất vui :))