Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 42 (có đáp án): Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông

  • 2177 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Các bộ phận của vùng biển nước ta thứ tự từ đất liền ra là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các bộ phận của vùng biển nước ta thứ tự từ đất liền ra là nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.


Câu 2:

Kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế nước ta, vì

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế nước ta, vì kinh tế biển đóng góp ngày càng lớn trong GDP của cả nước.


Câu 3:

Điểm nào sau đây đúng với nguồn lợi sinh vật biển nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Điểm đúng với nguồn lợi sinh vật biển nước ta là: Sinh vật biển giàu, nhiều thành phần loài.


Câu 4:

Chim yến (loại chim cho yến sào là mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao) tập trung nhiều trên các đảo đá ven bờ ở

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Chim yến (loại chim cho yến sào là mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao) tập trung nhiều trên các đảo đá ven bờ ở khu vực Nam Trung Bộ.


Câu 5:

Biển nước ta có nhiều đặc sản là

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Biển nước ta có nhiều đặc sản là đồi mồi, vích, hải sâm, bào ngư, sò huyết.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận