Trắc nghiệm Địa lí 12 Cánh diều Bài 24: Phát triển kinh tế - xã hội ở Đông Nam Bộ có đáp án

  • 46 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khoáng sản có ý nghĩa quan trọng hàng đầu đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước là

Xem đáp án

Chọn A

Tài nguyên khoáng sản nổi bật và có giá trị nhất của vùng là dầu mỏ và khí tự nhiên ở thềm lục địa thuộc các bể trầm tích Cửu Long, Nam Côn Sơn. Một số mỏ tiêu biểu như Rồng, Đại Hùng, Lan Tây, Lan Đỏ,…


Câu 2:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Chọn D

Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích vùng năm 2021 là 23,6 nghìn km2. Long An thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 3:

Khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là

Xem đáp án

Chọn B

Vùng Đông Nam Bộ có mùa khô kéo dài 4 đến 5 tháng, gây nên tình trạng thiếu nước cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt -> Đây là khó khăn về tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ.


Câu 4:

Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ?

Xem đáp án

Chọn B

Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Diện tích vùng năm 2021 là 23,6 nghìn km2.


Câu 5:

Đông Nam Bộ là vùng chuyên canh lớn nhất về cây

Xem đáp án

Chọn A

Ở Đông Nam Bộ, cây cao su luôn đứng đầu về diện tích cây công nghiệp lâu năm của vùng cũng như về diện tích cao su của cả nước.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận