Trắc nghiệm Địa lí 12 Cánh diều Bài 27: Phát triển các vùng kinh tế trọng điểm có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung không có các tỉnh và thành phố nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung được thành lập năm 1997, bao gồm Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Năm 2004, vùng được bổ sung thêm tỉnh Bình Định.


Câu 2:

 Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là

Xem đáp án

Chọn B

Thế mạnh nổi bật nhất của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là vùng có số dân đông, nguồn lao động dồi dào, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo cao nhất nước.


Câu 3:

Tỉnh nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Xem đáp án

Chọn B

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được thành lập năm 1997, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Năm 2004, vùng được mở rộng thêm tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.


Câu 4:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?

Xem đáp án

Chọn A

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ được thành lập năm 1997, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Năm 2004, vùng được mở rộng thêm tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh.


Câu 5:

 Vấn đề cần giải quyết liên quan đến nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là

Xem đáp án

Chọn A

Vấn đề cần giải quyết liên quan đến nông nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận