Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều Bài 14: Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Khu công nghiệp ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lí xác định, chuyên thực hiện sản xuất hàng công nghiệp hay những dịch vụ hỗ trợ cho sản xuất công nghiệp. Khu công nghiệp gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái.


Câu 2:

Khu công nghệ cao ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Khu công nghệ cao là nơi tập trung, liên kết hoạt động nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đào tạo nhân lực công nghệ cao; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.


Câu 3:

Trung tâm công nghiệp ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Trung tâm công nghiệp là khu vực tập trung công nghiệp, thường gắn liền với các đô thị lớn và vừa. Mỗi trung tâm công nghiệp có thể gồm một số khu công nghiệp, với những xí nghiệp hạt nhân có sức thu hút các lãnh thổ lân cận.


Câu 4:

Khu công nghiệp ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D

Khu công nghiệp ở nước ta có một số đặc điểm sau:

- Có ranh giới rõ ràng, quy mô từ hàng chục đến hàng nghìn ha.

- Các loại hình khu công nghiệp khá đa dạng như khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp chuyên ngành, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp công nghệ cao.

- Tập trung tương đối nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm sử dụng chung cơ sở hạ tầng, các cơ sở sản xuất công nghiệp có khả năng hợp tác sản xuất cao.

- Có các cơ sở sản xuất công nghiệp nòng cốt và cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ.


Câu 5:

Điều kiện quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay không phải là

Xem đáp án

Chọn B

Các khu công nghiệp thường phân bố ở vị trí thuận lợi như gần cảng biển, đường giao thông lớn, nguồn nguyên liệu, nguồn lao động, ngoại vi các thành phố lớn,... Hai vùng tập trung nhiều khu công nghiệp nhất nước ta là Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận