Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 2 (có đáp án): Hàng hóa - tiền tệ - thị trường (phần 1)

  • 26215 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện?

Xem đáp án

Đáp án: C

Một sản phẩm trở thành hàng hóa khi nó đảm bảo 3 điều kiện: 1. Là sản phẩm của lao động; 2. Có công dụng nhất định; 3. Được đem ra trao đổi mua bán trên thị trường


Câu 2:

Hàng hóa có hai thuộc tính là 

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng.

 


Câu 3:

Giá trị của hàng hóa là

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.


Câu 4:

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường bán và bán được.


Câu 5:

Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: không khí không phải là hàng hóa.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

Đào Hiệp

Bình luận


Bình luận

Mỹ Tâm Lê Thị
10:52 - 16/10/2020

cùng một app mà làm bài trong đề thì đáp án lại khác với dáp án của câu khi tìm riêng ra

Mỹ Tâm Lê Thị
10:56 - 16/10/2020

đáp án lỗi nặng

Vu Huyen
21:15 - 12/11/2020

câu 16 sai rồi nnha

Ly Ho
10:11 - 20/12/2020

Câu 16 chọn đúng mà sao lại ghi sai

Thanh Huyền
16:41 - 03/01/2021

Đáp án của câu 10 và câu 16 bị sai rồi ạk