Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 7: (có đáp án) Những thành tựu văn hóa thời cận đại

  • 3993 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nền văn học nào?

Xem đáp án

Thời cận đại xuất hiên nhiều nhà văn, nhà thơ lớn. Trong đó Coóc-nây (1606 – 1684) là đại biểu xuất sắc cho nên văn học bi kịch cổ điển Pháp. Năm 1629 ông viết vở kịch đầu tiên Mêlilơ. Thành công của vở kịch khiến ông dấn thân đi Pari và bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Ông viết một số kịch mà trong đó nổi bật lên như một vì sao chói lọi đó là vở kịch Lơ xít (1637).

Có thể nói một cách khái quát, vấn đề đặt ra trong tác phẩm của Cóoc – nây là thế giới quan bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy lí và tư tưởng chính trị về một quốc gia chuyên chế hùng mạnh. Với ông, tình cảm và lí trí là hai khía cạnh riêng biệt, đối lập nhau, không thể dung hòa trong bản tính con người. Nó là thước đo để định gia phẩn chất và vẻ đẹp người anh hùng, cơ sở dựng lên xung đột kiểu Cóoc- nây

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nhà thơ nổi tiếng ở Pháp thế kỉ XVII là ai?

Xem đáp án

La Phông - ten (1621 - 1695) là nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển Pháp, các tác phẩm của ông có tính giáo dục đối với mọi lứa tuổi, mọi thời đại.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Bản giao hưởng số 3, số 5, số 9 là tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc nào thời kì cận đại?

Xem đáp án

Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức với các sáng tác thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng là

Xem đáp án

Bét-tô-ven - nhà soạn nhạc thiên tài người Đức. Các sáng tác của ông thấm đượm tinh thần dân chủ, cách mạng, trong đó nổi tiếng là các bản giao hưởng số 3, số 5, số 9.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Các tác phẩm của Mô-li-e tập trung đi sâu phản ánh chủ đề gì?

Xem đáp án

Mô-li-e (1622 – 1673) là tác gia nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp; các tác phẩm của ông thể hiện khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyenn Nguyenn
14:32 - 25/12/2022

Câu 18:A

Nguyenn Nguyenn
14:42 - 25/12/2022

C23: Hô xê Ri dan