Trắc nghiệm Lực ma sát có đáp án (Thông hiểu)

  • 1783 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Có mấy loại lực ma sát? 

Xem đáp án

Có 3 loại lực ma sát là:

+ Ma sát trượt

+ Ma sát lăn

+ Ma sát nghỉ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong các trường hợp lực xuất hiện sau đây trường hợp nào không phải là lực ma sát? 

Xem đáp án

Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn không phải là lực ma sát mà là lực đàn hồi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để: 

Xem đáp án

=> Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe để tăng ma sát trượt giữa má phanh và bánh xe làm xe dừng lại

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khi xe đang chuyển động, muốn xe đứng lại, người ta dùng phanh xe, lực tương tác giữa má phanh và bánh xe là: 

Xem đáp án

=> Lực tương tác giữa má phanh và bánh xe là lực ma sát trượt.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Trường hợp nào không phải là ma sát trượt? 

Xem đáp án

Ta có:

A - ma sát trượt

B - ma sát trượt

C - ma sát lăn

D - ma sát trượt

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận