Trắc nghiệm Lực ma sát có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1893 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một đoàn tàu khi vào ga, biết lực kéo của đầu máy là 20000N. Hỏi độ lớn của lực ma sát khi đó là: 

Xem đáp án

Ta có, đoàn tàu đang vào ga => chuyển động của tàu chậm dần

Lực kéo của đầu máy là F = 20000N

=> Để đoàn tàu từ từ dừng lại thì Fms > F = 20000N

Đáp án cần chọn là: B 


Câu 2:

Một đoàn tàu khi vào ga, biết lực kéo của đầu máy là 15000N. Độ lớn của lực ma sát khi đó là: 

Xem đáp án

Ta có, đoàn tàu bắt đầu rời ga => chuyển động của tàu nhanh dần

Lực kéo của đầu máy là F = 15000N

=> Để đoàn tàu từ từ tăng tốc thì Fms < F = 15000N

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Một ô tô chuyển động đều, lực kéo của động cơ là 1000N. Độ lớn của lực ma sát là:

Xem đáp án

Ta có

+ Ô tô chuyển động đều => các lực tác dụng lên ô tô cân bằng nhau

+ Theo phương chuyển động, ô tô chịu tác dụng của lực kéo của động cơ và lực ma sát

Vì các lực cân bằng với nhau => Fms = Fkeo = 1000N

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một vật có khối lượng 50kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Xem đáp án

Ta có: các lực tác dụng lên vật:

Một vật có khối lượng 50kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 35N (ảnh 1)

+ Vật chuyển động đều => Các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau

+ Theo phương chuyển động, ta có 

Fk = Fms = 35N

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một vật có khối lượng 25kg chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang khi có lực tác dụng là 50N. Lực ma sát tác dụng lên vật trong trường hợp này có độ lớn là:

Xem đáp án

Ta có:

+ Vật chuyển động đều => các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau

+ Theo phương chuyển động, vật chịu tác dụng của lực kéo kéo và lực ma sát

Vì các lực cân bằng với nhau => Fms = Fkeo = 50N

Đáp án cần chọn là: A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

2 năm trước

Phúc Hưng

Bình luận


Bình luận