Trắc nghiệm Vật lí 8 Bài 5 (có đáp án): Sự cân bằng lực, Quán tính

  • 3763 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hai lực cân bằng là:

Xem đáp án

Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau

⇒ Đáp án D


Câu 2:

Dấu hiệu nào sau đây là của chuyển động theo quán tính?

Xem đáp án

Dấu hiệu của chuyển động theo quán tính là vật tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động thẳng đều

⇒ Đáp án D


Câu 3:

 Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp). Hành khách trên xe bị xô về phía trước là do

Xem đáp án

Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp). Hành khách trên xe bị xô về phía trước là do quán tính

⇒ Đáp án B


Câu 4:

 Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?

Xem đáp án

Chuyển động của xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa là chuyển động do quán tính

⇒ Đáp án D


Câu 5:

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:

Xem đáp án

Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là trọng lực P của Trái Đất với phản lực N của mặt bàn

⇒ Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận