Thi Online Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em có đáp án

Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em có đáp án

  • 88 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phần mở bài văn bản cần nêu ra nội dung gì?

Xem đáp án

Văn bản không có tác giả nên không cần giới thiệu phần này, chỉ giới thiệu về nội dung chính mà văn bản đề cập.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố nêu lên thực tế của trẻ em trên thế giới ra sao?

Xem đáp án

- Những thách thức cho sự phát triển của nhiều trẻ em trên thế giới:+ Trở thành những nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâmlược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài

+ Phải sống trong thảm họa đói nghèo, khủng hoảng kinh tế+ Tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, môi trường xuống cấp...+ Rất nhiều trẻ em phải bỏ mạng mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Ở phần “Nhiệm vụ” bản tuyên bố nêu nhiều điểm mà quốc gia, cộng đồng quốc tế phải nỗ lực phối hợp hành động?

Xem đáp án

Tuyên bố đã đưa ra những nhiệm vụ cấp thiết cho cộng đồng quốc tế và từng quốc gia:+ Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em+ Chăm sóc nhiều hơn đối với trẻ em bị tàn tật và có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn+ Tăng cường vai trò phụ nữ và bình đẳng nam nữ+ Bảo đảm sự phát triển giáo dục cho trẻ em+ Bảo đảm an toàn cho phụ nữ mang thai+ Tạo môi trường sống tốt đẹp cho trẻ em+ Khôi phục sự phát triển kinh tế

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ở phần “Cơ hội”, em nhận thấy có điều gì thuận lợi trong sự bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh hiện nay?

Xem đáp án

Bối cảnh hiện nay khá nhiều thuận lợi+ Sự liên kết giữa các nước và “công ước về quyền trẻ em” đã tạo ra những quyền và phúc lợimới cho trẻ em, chúng sẽ “được sự tôn trọng” ở khắp nơi trên thế giới.+ Bầu không khí chính trị quốc tế đang được cải thiện, cụ thể cuộc chiến tranh lạnh đã chấm dứt,sự hợp tác liên kết quốc tế được tăng cường, phong trào giả trừ quân bị được đẩy mạnh...

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận