Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 14 (có đáp án): Ôn tập chương 2 - nhiễm sắc thể

  • 2102 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào là

Xem đáp án

Đáp án C

Cơ sở vật chất của hiện tượng di truyền ở cấp độ tế bào là nhiễm sắc thể


Câu 2:

Ý đúng về NST là

Xem đáp án

Đáp án B

Phát biểu đúng là B

Ý A sai, NST còn có vai trò điều hoà hoạt động của gen qua các mức độ đóng xoắn

Ý C sai

Ý D sai, NST có khả năng nhân đôi thông qua nhân đôi ADN


Câu 3:

Câu nào sau đây là không đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Ý C sai vì ADN liên kết với prôtêin loại histon tạo nhiễm sắc thể (NST)


Câu 4:

Đặc điểm nào dưới đây không phải là của NST thường (không xảy ra đột biến)

Xem đáp án

Đáp án D

Ý D sai vì các cặp NST trong bộ NST của mỗi tế bào không đồng nhất về hình dạng và kích thước


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng khi mô tả sự biến đổi hình thái NST qua nguyên phân ?

Xem đáp án

Đáp án C

Phát biểu đúng về sự biến đổi hình thái NST qua nguyên phân là C,

Ý A, B sai, NST bắt đầu đóng xoắn vào đầu kỳ trước

Ý D chưa đầy đủ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

AceDatDuong

Bình luận


Bình luận