Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 19 (có đáp án): Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  • 1406 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là

Xem đáp án

Đáp án C

Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là dịch mã (giải mã)

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN


Câu 2:

Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra ở

Xem đáp án

Đáp án D

Quá trình tổng hợp prôtêin xảy ra tại ribôxôm của tế bào chất


Câu 3:

Sự tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ở đâu trong tế bào?

Xem đáp án

Đáp án A

Sự tổng hợp chuỗi axit amin (dịch mã) xảy ra trong tế bào chất


Câu 4:

Nguyên liệu trong môi trường nội bào được sử dụng trong quá trình tổng hợp prôtêin là

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên liệu trong môi trường nội bào được sử dụng trong quá trình tổng hợp prôtêin là axit amin


Câu 5:

Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã?

Xem đáp án

Đáp án C

Thành phần không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã là ADN


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận