Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 8 (có đáp án): Nhiễm sắc thể

  • 3349 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

NST là cấu trúc có ở

Xem đáp án

Đáp án C

Nhiễm sắc thể (NST) là vật thể tồn tại trong nhân tế bào


Câu 2:

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có dạng

Xem đáp án

Đáp án D

Trong tế bào ở các loài sinh vật, NST có nhiều hình dạng khác nhau


Câu 3:

NST có hình thái và kích thước như thế nào ?

Xem đáp án

Đáp án D

Hình thái và kích thước NST thường thay đổi qua các kì của quá trình phân, bào, nhưng mỗi NST đều có hình thái và kích thước đặc trưng qua các thế hệ. Ở kì giữa (khi xoắn cực đại), NST có hình hạt, hình que, hình chữ V


Câu 4:

Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng bởi

Xem đáp án

Đáp án A

Mỗi loài có bộ NST đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc các gen trong NST


Câu 5:

Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể là gì ?

Xem đáp án

Đáp án C

Tế bào của mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng (với số lượng và hình thái xác định)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Tracy NTMT

N

8 tháng trước

Ngọc Thu Dương

K

7 tháng trước

Kiều My

Bình luận


Bình luận