Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 9 (có đáp án): Nguyên phân

  • 2663 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Quá trình nguyên phân xảy ra ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên phân diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai


Câu 2:

Quá trình nguyên phân xảy ra ở tế bào nào của cơ thể

Xem đáp án

Đáp án B

Nguyên phân diễn ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai


Câu 3:

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian


Câu 4:

Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong quá trình nguyên phân, sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì trung gian


Câu 5:

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?

Xem đáp án

Đáp án A

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

KITÔ

hay

8 tháng trước

Khánh Ly Lê Thị

Bình luận


Bình luận