Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 12: (có đáp án) Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành (phần 2)

  • 2400 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Loài giun dẹp nào dưới đây sống kí sinh trong máu người ?

Xem đáp án

Đáp án D
Sán lá máu là loài giun dẹp sống kí sinh trong máu người


Câu 2:

Loài sán nào dưới đây trên thân gồm hàng trăm đốt sán, mỗi đốt đều mang một cơ quan sinh dục lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án D
Sán dây trên thân gồm hàng trăm đốt sán, mỗi đốt đều mang một cơ quan sinh dục lưỡng tính


Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây là của sán dây?

Xem đáp án

Đáp án B

Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên là đặc điểm chung của sán dây


Câu 4:

Trong các nhóm sinh vật sau, nhóm nào đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhóm đều gồm các sinh vật có đời sống kí sinh là sán dây và sán lá gan


Câu 5:

Vì sao trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, gan, cơ

Xem đáp án

Đáp án D
Trong cơ thể người và động vật giun dẹp thường kí sinh ở máu, ruột, gan, cơ vì: kín đáo khó phát hiện; có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển và có nhiều chất dinh dưỡng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

7

1 năm trước

7A Xuân Quý

1 năm trước

Mai Quốc Anh

Bình luận


Bình luận

Mai Quốc Anh
15:08 - 13/11/2021

Câu 1: Đáp án là D