Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 12: (có đáp án) Ngành giun dẹp- Sán lá gan (phần 2)

  • 2542 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sán lá gan thích nghi với lối sống:

Xem đáp án

Đáp án A

Sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh


Câu 2:

Hình dạng của sán lá là?

Xem đáp án

Đáp án C
Hình dạng của sán lá là hình lá, dẹp, dài 2 – 5cm, đối xứng 2 bên màu đỏ máu


Câu 3:

Sán lá gan được xếp chung vào ngành giun dẹp vì?

Xem đáp án

Đáp án C
Sán lá gan được xếp chung vào ngành giun dẹp vì cơ thể dẹp có đối xứng hai bên


Câu 4:

Sán lá gan có bao nhiêu giác bám để bám chắc vào nội tạng vật chủ?

Xem đáp án

Đáp án B

Sán lá gan có 2 giác bám để bám để bám chắc vào nội tạng vật chủ


Câu 5:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lá gan?

Xem đáp án

Đáp án B

Sán lá gan có đặc điểm mắt và lông bơi tiêu giảm; các giác bám, cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển thich nghi với đời sống ký sinh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vinh Nguyễn
19:45 - 26/10/2021

cảm ơn