Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 13: (có đáp án) Giun đũa (phần 2)

  • 2573 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vì sao khi kí sinh trong ruột non, giun đũa không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa?

Xem đáp án

Đáp án C
Khi kí sinh trong ruột non, giun đũa không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa vì giun đũa có lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể


Câu 2:

Giun đũa sống kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người?

Xem đáp án

Đáp án A
Giun đũa sống kí sinh ở ruột non của cơ thể người


Câu 3:

Giun đũa di chuyển nhờ

Xem đáp án

Đáp án C

Do cơ thể chỉ có lớp cơ dọc phát triển nên di chuyển hạn chế. Giun đũa nhờ cơ thể cong và duỗi ra giúp giun đũa chui rúc trong môi trường kí sinh


Câu 4:

Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D
Giun đũa chui được qua ống mật nhờ đặc điểm có đầu nhọn, dẽ chọc thủng ống mật


Câu 5:

Giun đũa gây ảnh hưởng như thế nào với sức khoẻ con người?

Xem đáp án

Đáp án D
Giun đũa hút chất dinh dưỡng ở ruột non, giảm hiệu quả tiêu hoá, là cơ thể suy nhược; số lượng lớn sẽ làm tắc ruột, tắc ống dẫn mật, gây nguy hiểm đến tính mạng con người


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Minh Vũ

Bình luận


Bình luận