Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 14 (có đáp án): Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun

  • 2999 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Loài nào sau đây không thuộc ngành giun tròn

Xem đáp án

Giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa, … là những đại diện thuộc ngành Giun tròn

Giun đất thuộc ngành giun đốt

→ Đáp án D


Câu 2:

Giun tròn chủ yếu sống

Xem đáp án

Phần lớn số loài giun tròn sống kí sinh. Một số nhỏ sống tự do

→ Đáp án D


Câu 3:

Giun kim sống kí sinh ở đâu trong cơ thể

Xem đáp án

Giun kim kí sinh ở ruột già người, nhất là ở trẻ em.

→ Đáp án A


Câu 4:

Giun kim xâm nhập vào cơ thể người qua con đường

Xem đáp án

Giun kim qua đường tiêu hóa vào cơ thể người. Trứng giun qua tay và thức ăn truyền vào miệng.

→ Đáp án A


Câu 5:

 Giun tròn có khoảng bao nhiêu loài

Xem đáp án

Giun tròn có khoảng 30000 loài kí sinh ở động vật, thực vật và cả ở người.

→ Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mai Quốc Anh

Bình luận


Bình luận