Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 15 (có đáp án): Giun đất

  • 3268 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

 Giun đất sống

Xem đáp án

Giun đất sống tự do trong môi trường đất ẩm, chúng ăn vụn thực vật và mùn đất.

→ Đáp án A


Câu 2:

Hệ thần kinh của giun đất

Xem đáp án

Giun đất có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch với các dây thần kinh.

→ Đáp án C


Câu 3:

 Các bước di chuyển:

1. Giun chuẩn bị bò

2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.

3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn

4. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

Các bước di chuyển của giun đất theo thứ tự nào

Xem đáp án

Các bước di chuyển của giun đất:

+ Giun chuẩn bị bò

+ Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

+ Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.

+ Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôi

→ Đáp án A


Câu 4:

 Cơ quan hô hấp của giun đất

Xem đáp án

Giun đất hô hấp qua da.

→ Đáp án B


Câu 5:

 Giun đất

Xem đáp án

Giun đất cơ thể lưỡng tính.

→ Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

32.Nguyễn Duy Thành

cao, cho 5 sao

Bình luận


Bình luận