Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 26 (có đáp án): Châu chấu

  • 2597 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Châu chấu là đại diện thuộc lớp?

Xem đáp án

Châu chấu đại diện cho lớp Sâu bọ về cấu tạo và hoạt động sống.

→ Đáp án C


Câu 2:

Cơ thể châu chấu chia làm mấy phần?

Xem đáp án

Cơ thể châu chấu phân hóa, có 3 phần rõ rệt: Đầu, ngực và bụng

→ Đáp án C


Câu 3:

Châu chấu di chuyển bằng cách?

Xem đáp án

Khi di chuyển châu chấu có thể bò bằng cả 3 đôi chân trên cây, hay nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau (thường gọi là càng) hoặc nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu di chuyển xa.

→ Đáp án D


Câu 4:

Châu chấu có hệ thần kinh?

Xem đáp án

Hệ thần kinh châu chấu dạng chuỗi hạch, có hạch não phát triển.

→ Đáp án C


Câu 5:

Ruột tịt của châu chấu có vai trò gì?

Xem đáp án

Hệ tiêu hóa: có thêm ruột tịt tiết dịch vị vào dạ dày và nhiều ống bài tiết lọc chất thải đổ vào ruột sau để theo phân ra ngoài.

→ Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê văn duy

V

1 năm trước

Vương Hoàng Khôi

Bình luận


Bình luận