Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 6 (có đáp án): Trùng kiết lị và trùng sốt rét

  • 4175 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào

Xem đáp án

Đáp án A

Bào xác của trùng kiết lị theo thức ăn, nước uống vào ống tiêu hóa người. Đến ruột, trùng kiết lị chui ra khỏi bào xác và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bệnh nhân.

Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào? (ảnh 1)


Câu 2:

Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong bao lâu?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong 9 tháng.

Trong điều kiện tự nhiên, bào xác trùng kiết lị có khả năng tồn tại trong bao lâu? (ảnh 1)


Câu 4:

Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

7A1 Nguyễn Vũ Thanh Bình
18:48 - 08/10/2021

lúc đầu được 7 điểm thôi

Trân Trang
21:41 - 17/03/2022

Câu 12: Đáp án là A