Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 17: (có đáp án) Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành (phần 2)

  • 1872 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Nhóm nào dưới đây gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt?

Xem đáp án

Đáp án C
Nhóm gồm toàn những đại diện của ngành Giun đốt là: rươi, giun đất, sá sùng, vắt, giun đỏ


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về đỉa là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Đa số đỉa sống ở nước ngọt, một số sống trên cạn (trong rừng), một số sống ở biển


Câu 3:

Đặc điểm nào ở đỉa giúp chúng thích nghi với lối sống bán kí sinh ?

Xem đáp án

Đáp án D
Đặc điểm ở đỉa giúp chúng thích nghi với lối sống bán kí sinh là: Các sợi tơ tiêu giảm; Ống hóa phát triển các manh tràng để chứa máu; Giác bám phát triển để bám vào vật chủ


Câu 4:

Sá sùng sống trong môi trường nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Sá sùng sống trong môi trường nước mặn (vùng bờ ven biển).


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây về rươi là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A
Phát biểu về rươi đúng là cơ thể phân đốt và chi bên có tơ. Rươi sống trong mô trường nước lợ. Đầu có mắt, khứu giác và xúc giác. Rươi là thức ăn của cá và con người


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

7 tháng trước

N. T. Gia Tuệ. Lớp 7a1. THCS PBC (Bà Rịa)

Bình luận


Bình luận