Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 18: (có đáp án) Trai sống (phần 2)

  • 2521 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau. Vỏ trai sông gồm …(1)… gắn với nhau nhờ …(2)… ở …(3)….

Xem đáp án

Đáp án C
Vỏ trai sông gồm hai mảnh gắn với nhau nhờ bản lề ở phía lưng


Câu 2:

Vỏ trai vỏ ốc được cấu tạo bởi:

Xem đáp án

Đáp án D
Vỏ trai vỏ ốc được cấu tạo bởi lớp sừng bọc ngoài,  lớp đá vôi ở giữa và lớp xà cừ óng ánh ở trong cùng


Câu 3:

Lớp xà cừ ở vỏ trai do cơ quan nào tiết ra tạo thành?

Xem đáp án

Đáp án D
Lớp xà cừ ở vỏ trai do lớp ngoài của áo trai tiết ra tạo thành


Câu 4:

Vì sao khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét?

Xem đáp án

Đáp án C
Khi ta mài mặt ngoài vỏ trai lại ngửi thấy mùi khét vì phía ngoài vỏ trai là lớp sừng.


Câu 5:

Muốn mua được trai tươi sống ở chợ, phải lựa chọn

Xem đáp án

Đáp án A
Muốn mua được trai tươi sống ở chợ, phải lựa chọn con vỏ đóng chặt. Khi lớp vỏ mở rộng hoặc hở là trai đã chết, do cơ khép vỏ không còn hoạt động.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận